Event

Carbon Capture Athens: A Participatory Photography Workshop for Young People on the Environment and Climate in Athens

  • Date: February 14, 2022

Greek English Greek

Date: 1 Απρίλης 2022 | 11:00 a.m.

Location: Αθήνα, Ελλάδα

Δεν δεχόμαστε πλέον αιτήσεις

Πρόσκληση για Συμμετοχή
Έχοντας στη διάθεσή μας λιγότερο από μία δεκαετία για να αποτρέψουμε τη μη αναστρέψιμη κλιματική αλλαγή και απώλεια της φύσης, τώρα είναι η στιγμή να αναγνωρίσουμε ότι ο ρόλος όλων μας είναι καθοριστικός. Οι νέοι κληρονομούν αυτές τις κρίσεις και θα πληγούν δυσανάλογα από αυτές. Ωστόσο, οι νέοι είναι και αυτοί που μπορούν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και στη δημιουργία ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοτήτων.

Πώς γίνεται να οραματιστούμε το μέλλον—το μέλλον που θέλουμε και το μέλλον που θα βρούμε μπροστά μας—αν δεν δράσουμε; Πώς μπορούν οι νέοι να εκφράσουν τις απόψεις τους για το περιβάλλον και την προσδοκία να αποτελέσουν παράγοντα αλλαγής; Πώς γίνεται αυτές οι απόψεις να μετουσιωθούν σε προτάσεις για ουσιαστική συλλογική δράση;

Αναζητώντας απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, το Berggruen Institute των ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Athens Democracy Forum και τον Δήμαρχο Αθηναίων, διοργανώνει το «Carbon Capture Athens», ένα συμμετοχικό μονοήμερο εργαστήρι φωτογραφίας που αποτελεί χώρο διαλόγου για νέες φωνές, εμπλέκοντας νέους ακτιβιστές σε μια διαδικασία διαβούλευσης επάνω στη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική δράση, σε επίπεδο προσωπικό, τοπικό και εθνικό. Προσκαλούμε τους νέους (18-25 ετών) από όλη την Ελλάδα να υποβάλουν αίτηση για αυτήν τη μοναδική ευκαιρία να επηρεάσουν τους φορείς λήψης αποφάσεων αποτυπώνοντας τις ανησυχίες και το όραμά τους για το περιβάλλον και για το μέλλον που θέλουν να χτίσουν.

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριθα κληθούν να:

1. Μοιραστούν φωτογραφίες που να αποτυπώνουν τις ανησυχίες τους για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η φύση και για την κλιματική αλλαγή, καθώς και το όραμά τους για το μέλλον·
2. Παραστούν σε μία μονοήμερη συνάντηση με φυσική παρουσία, όπου θα παρουσιάσουν τις φωτογραφίες που έχουν υποβάλλει και θα σχεδιάσουν από κοινού τις προτάσεις για δράση·
3. Συνεργαστούν για να διαμορφώσουν και να αναπτύξουν τις τελικές προτάσεις και τα αποτελέσματα του εργαστήρι «Carbon Capture» μετά το πέρας της συνάντησης αυτής.

Τα αποτελέσματα, που ενδέχεται να περιλαμβάνουν μία ψηφιακή έκθεση, καθώς και μία αναφορά που θα συνταχθεί συλλογικά και θα περιέχει πραγματικές συστάσεις πολιτικής, θα κοινοποιηθούν στους φορείς λήψης αποφάσεων και το ευρύτερο περιβαλλοντικό κίνημα κατά το διάστημα πριν τη διάσκεψη για το κλίμα COP27. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η εκδήλωση θα αποτελέσει έναυσμα για την ανάπτυξη προτάσεων για μία Περιβαλλοντική Θητεία Νέων στην Αθήνα.

Δεν απαιτούνται επαγγελματικές δεξιότητες στη φωτογραφία. Οι φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν και με τηλεφωνική συσκευή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 1 Απριλίου 2022, στις 11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά. Δεν απαιτείται γνώση αγγλικών.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μία κάρτα δώρου αξίας €70 και θα καλυφθούν όλα τα έξοδα μετακίνησής τους από και προς την εκδήλωση. Θα προσφερθεί γεύμα, καθώς και αναψυκτικά.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Erica Riray, Junion Program Coordinator, στο rsvp@berggruen.org

Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρακολουθήσουν μία από τις ακόλουθες διαδικτυακές συνεδρίες κατάρτισης:

• Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2022, 4:30 μ.μ. – 5:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος
• Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022, 6:00 μ.μ. – 6:30 μ.μ. ώρα Ελλάδος

Σχετικά με το Youth Environment Service (Περιβαλλοντική Θητεία Νέων, YES)
Αυτή η εκδήλωση οργανώνεται στα πλαίσια της εκστρατείας του Future of Democracy’s Youth Environment Service (Περιβαλλοντική Θητεία Νέων για το Μέλλον της Δημοκρατίας, YES) του Berggruen Institute για την επίτευξη ευρύτερων δεσμεύσεων από πλευράς κυβερνήσεων ως προς την επένδυση σε θέσεις εργασίας, σε μία εναλλακτική περιβαλλοντική θητεία και σε άλλες ευκαιρίες που να δίνουν στους νέους τη δυνατότητα να συνεργαστούν, να αποκτήσουν δεξιότητες και να λάβουν εκπαίδευση ώστε να διαμορφώσουν έναν κοινό και αλληλέγγυο στόχο προστασίας των κοινοτήτων τους από την κλιματική αλλαγή.

Date: April 1, 2022 | 11:00 a.m.

Location: Athens, Greece

We are no longer accepting applications.

Call for Participants
With less than a decade left to prevent irreversible climate change and nature loss, now is the time to recognize each one of us has a crucial part to play. Young people are inheriting these crises and will be disproportionately impacted by them. But young people can also play a key role in restoring the natural environment and building climate-resilient communities.

How can we visualize the future – the future we want, and the future we’ll get if we don’t take action? How can young people express their views about the environment, and their aspirations to be agents of change? How can those perspectives be turned into recommendations for meaningful collective action?

To pursue these questions, the Berggruen Institute from the USA, in collaboration with the Athens Democracy Forum and the Mayor of Athens, is hosting ‘Carbon Capture Athens’ – a participatory photography workshop that brings diverse young voices to the table, engaging young activists in a deliberative process around long term environmental action at the personal, local, and national levels. We are inviting young people (ages 18-25) from across Greece to apply for this unique opportunity to influence decision-makers by documenting your concerns and ambitions for the environment and the future you want to create.

Participants in the event will be asked to:
1. Share photographs documenting their concerns about the current state of nature and climate change, and their visions for the future;
2. Join us for a one-day, in-person session where they can present the photographs they’ve submitted, and co-design recommendations for action;
3. Work together to shape and develop the final recommendations and outputs of the ‘Carbon Capture’ workshop after the session has been convened.

These outputs, which may include a digital exhibition as well as a collaboratively authored report with real policy recommendations, will be shared with key decision-makers and the wider environmental movement in the run-up to COP27. In particular, this session will inform the development of proposals for a Youth Environment Service in Athens.

***Professional photography skills not required. Photos may be taken using a camera phone.

The event will take place in April 1, 2022 from 11:00am – 4:00pm. The event will be facilitated in Greek. English proficient not required.

Participants will receive a €70 gift card and all travel costs to and from the event will be covered. Lunch and refreshments will be provided.

For questions, please contact Junior Program Coordinator Erica Riray at rsvp@berggruen.org

Accepted participants are asked to attend one of the following virtual training sessions:

• Wednesday, March 9, 2022 4:30pm – 5:00pm EET
• Thursday, March 10, 2022 6:00pm-6:30pm EET

About Youth Environment Service (YES)
This event is a part of the Berggruen Institute’s Future of Democracy’s Youth Environment Service (YES) campaign to build broad-based commitments from governments to invest in jobs, national service, and other opportunities for young people to work together, acquire skills and training, and build common purpose and solidarity in protecting their communities from climate change.

About The Berggruen Institute

About The Berggruen Institute

About The Berggruen Institute

About The Berggruen Institute

About The Berggruen Institute

About The Berggruen Institute

About The Berggruen Institute

About The Berggruen Institute

About The Berggruen Institute

About The Berggruen Institute

The Berggruen Institute’s mission is to develop foundational ideas and shape political, economic, and social institutions for the 21st century. Providing critical analysis using an outwardly expansive and purposeful network, we bring together some of the best minds and most authoritative voices from across cultural and political boundaries to explore fundamental questions of our time. Our objective is enduring impact on the progress and direction of societies around the world.